Usługi

Usługi

Oferowane usługi – instalacje sanitarne, instalacje wodne

Kotłownie:

 • kondensacyjne kotłownie kaskadowe
 • automatyka kotłowni
 • pierwsze uruchomienie kotłowni
 • kotły gazowe Brötje
 • kotły gazowe Junkers
 • kotły gazowe Viessmann
 • kotły gazowe De Dietrich

 

 

Centralne ogrzewanie:

 • termomodernizacja inst. c.o.
 • hydrauliczne równoważenie instalacji c.o.
 • montaż grzejników dekoracyjnych

 

Instalacje gazowe:

 • wewn. instalacje gazowe
 • system detekcji gazu
 • przyłącza gazowe

 

Instalacje solarne:

 • kolektory płaskie i próżniowe
 • duże i małe instalacje solarne
 • wysoka sprawność instalacji solarnej

 

Instalacje ppoż.:

 • hydranty wewnętrzne
 • zawory elektromagnetyczne, zawory priorytetu ppoż.
 • hydranty zewnętrzne

 

Instalacje parowe:

 • kotłownie parowe
 • węzły parowe
 • rurociągi parowe

Ogrzewanie płaszczyznowe:

 • ogrzewanie podłogowe
 • ogrzewanie ścienne
 • ogrzewanie sufitowe

 

Sieci cieplne:

 • węzły c.o. i c.w.u.
 • rurociągi preizolowane

 

Instalacje wodne:

 • instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
 • pompownie, hydrofory
 • przyłącza wodociągowe

Biały montaż:

 • montaż przyborów sanitarnych
 • montaż armatury czerpalnej
 • wanny do hydroterapii

 

Kanalizacja deszczowa:

 • odwodnienia dachów i tarasów
 • odwodnienia liniowe
 • sieci kanalizacji deszczowej

 

Kanalizacja sanitarna:

 • kanalizacja bezszumowa
 • przyłącza kanalizacyjne
 • przepompownie ścieków, separatory tłuszczu

 

Klimatyzacja:

 • montaż klimatyzacji freonowej
 • montaż inst. wody lodowej
 • montaż klimakonwektorów
 • montaż agregatów wody lodowej

 

Wentylacja:

 • montaż inst. wentyl. mech.
 • montaż wentyl. grawitacyjnej kotłowni
 • montaż rekuperatorów w domach jednorodzinnych

 

Pompy ciepła:

 • powietrzne pompy ciepła
 • gazowe pompy ciepła
 • gruntowe pompy ciepła

 

Technologia basenowa:

 • remont instalacji
 • montaż rurociągów
 • montaż wymienników ciepła

Nadzory budowlane:

 • odbiory instalacyjne
 • nadzór inwestorski

Projektowanie:

 • projekty techniczne instalacji gazowej
 • projekty technologii kotłowni

Przeglądy stanu technicznego:

Powroźnik 48 B
33-370 Muszyna

Telefon: 512 333 233

Telefon: 792 333 233

Telefon: 18 477-75-35

Telefon: 18 534-94-09

e-mail: biuro@inst-pul.pl

e-mail: sklep@inst-pul.pl

Skontaktuj się z nami Kliknij